רשת סמנטית

מיפוי סמנטי/רשת סמנטית היא גם כן שיטה להכין מפות מידע.

בשונה ממפת מושגים הוא מובנה יותר, הקשרים מוגדרים, ויש בו הגדרת קטגוריות.

התהליך הזה קבל תאוצה בשנים האחרונות, מכיוון שהסתבר שהוא יוכל לשמש כנראה בסיס למערכות של אינטליגנציה מלאכותית, ומחקרים רבים בעולם עוסקים במיפוי סמנטי לצורכי המחשב.

יש כיום גם תוכנות שעושות זאת, ואחת מהן פותחה על ידי פישר ועמיתיה.

גם כאן המידע מסודר בצמתים (מושגים המבוטאים באמצעות מילה או משפט), ובקשרים שביניהם.

את המערכת מתחילים ממושג מרכזי (למשל - כלב), ואליו מחברים בקשרים מושגים קרובים (למשל : שייך לקבוצת היונקים, יכול להיות מבוית, יכול להיות בר, גדל בכל העולם, אוכל בשר)

איך נציג את זה במיפוי סמנטי?

הקריאה של מפה כזה היא מהמרכז - מהמושג המרכזי אל הקשרים ומהם החוצה, למושגים הקרובים.

מושגים מגדירים אחד את השני. ניתן בהרבה מקרים להבין מושג דרך הקשרים שלו למושגים אחרים.

למשל : אוכל בשר, מבוית או בר, יונק ומפוזר בכל העולם מגדירים כלב. אבל המושגים האלו מגדירים גם חתול, ולכן, צריך להוסיף עוד מושג שיהיה יחודי לכלב ויזהה אותו. מושגים כאלו נקראים תכונות מבדילות.

הקשרים מסומנים בחיצים והם בעלי כיוון ומורכבים ממילים או משפטים המגדירים את היחס בין שני המושגים.

קיימים כמה סוגי קשרים אפשריים :

א. קשר סימטרי - כיוון החץ המחבר בין המושגים אינו משנה את הניסוח של הקשר (למשל : ראש מחובר לצוואר. ובכיוון הפוך : צוואר מחובר לראש)

ב. קשר א-סימטרי - כיוון החץ המחבר בין המושגים משנה את הניסוח של הקשר (למשל : יונקים כוללים לוויתנים ובכיוון הפוך : לוויתנים הם חלק מהיונקים)

מהמבנה הראשוני ניתן לעשות כמה פעולות :

בכל מקרה חייבים להגדיר מתי להפסיק את התהליך, כי הוא בעצם אינסופי. התנועה ממושג למושג תביא אותנו למפות רחוקות ולמושגים שרחוקים מאד מהנושא הראשוני שלנו. למשל : נניח שאנחנו רוצים לעשות רשת סמנטית למונח המרכזי "כדור הארץ" . בין המושגים הקרובים נמצא שיש לו ירח, הוא עגול, יש בו ימים ויבשות ועוד. עכשיו ניקח את המושג ירח, נהפוך אותו למושג מרכזי, ונמצא שבין המושגים הקרובים אליו יהיו: אין עליו מים, הכבידה עליו היא ששית מכבידת כדור הארץ, יש כזה גם לכוכבים אחרים ועוד. המושג המרכזי הבא יהיה כוכבים, ופה נמצא שהם ממלאים גלקסיות, ויש כוכבים גם בהוליווד. אם נמשיך וננתח את המפה של הוליווד נמצא שיש בה נושאים מעניינים מאד, אבל, למי ששכח - הנושא שעניין אותנו הוא "כדור הארץ", כך שהתרחקנו ממנו כבר יותר מדי (ואולי לא.....).

גם כאן כמובן כדאי להשתמש בצבעים, סימנים וציורים שיקלו עלינו את התהליך ואת הזכירה.

שרטוט רשת סמנטית הוא שילוב בין הדברים שאנחנו יודעים על הנושא עוד לפני הלמידה, והדברים שנלמד. אנחנו משלבים ידע חדש בתוך תבנית קיימת, וכבר הראינו שזו נחשבת לשיטת הלמידה הטובה ביותר.

המקומות בהם לא נוכל להסביר את טיב הקשרים, או מושגים שישארו ללא קשרים יצביעו עבורנו על מה שאנחנו צריכים עוד ללמוד.

התוצאה הסופית של כל התהליך היא הבנה של כל המושגים וכל הקשרים בנושא שאותו חקרנו. הצורך להגדיר את הקשרים, למצוא קשרים חדשים, ולראות את מבנה הרשת, יוצר את תהליך הלמידה שלנו.

תרגיל רשתות סמנטיות

בחרו אחד מהנושאים הבאים ובנו עליו רשת סמנטית. החליטו מתי כדאי להפסיק את השרטוט.

קיץ

ים

בית ספר

מורה

 

 


© כל הזכויות שמורות לשרה אינטרטר. אתם מוזמנים להשתמש בתוכן הקורס לצורכי הוראה, אבל, אין להעתיק או לשכפל חלקים ממנו ללא אישור בכתב .

saraint@hotmail.com